Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Akce na území MAS

4.11.2015, Iveta Jechová, rubrika Akce a projekty MAS

Publicita MAS

4.11.2015, Iveta Jechová, rubrika Akce a projekty MAS

Výroční zpráva za rok 2014

15.9.2015, Iveta Jechová, rubrika Výroční zprávy

Valná hromada 25.6.2015

15.6.2015, Iveta Jechová, rubrika Pozvánky na jednání MAS

Projekt spolupráce

10.6.2015, Iveta Jechová, rubrika O nás

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
19.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020

Ochrana přírody

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí