Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Zelená úsporám

31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020

Kameny a voda z Železných hor

ČT 2 odvysílala dokument, ve kterém můžeme vidět pestré geologické složení Českého masívu a poznat tak historii Země za velmi krátkou dobu.
16.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Geopark Železné hory

Geopark Železné hory

16.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Zajímavosti

Ekologický oskar

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika e-on

Soukromé fondy

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Fond Vysočiny

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Státní fondy České republiky

12.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu

Evropské fondy 2014-2020

10.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Peníze do regionu