Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Monitorovací zpráva MAS III. etapa 2012

Monitorovací zpráva - III. etapa 2012
25.1.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Monitorovací zprávy MAS

Seznam vybraných projektů

Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy 2012 (17. kolo příjmu žádostí).
19.10.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Přijaté projekty v rámci 1. výzvy v roce 2012

Seznam přijatých projektů v rámci 1. výzvy v roce 2012.
5.10.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Otevření naučné stezky \"Stezka poznání\"

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření naučné stezky projektu spolupráce \"Cesta poznání\", které se uskuteční dne 14. 9. 2012 od 14. 00 hod. v Chotěboři, nám. T. G. Masaryka. Více informací v přiložené pozvánce.
5.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Projekt spolupráce „Cesta poznání“

Pravidla pro opatření IV. 1. 1. Místní akční skupiny a IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 a pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012