Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Výroční zpráva za rok 2011

1.6.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Možnosti rozvoje cestovního ruchu, příklady dobré praxe

Seminář je zaměřen na rozvoj regionu Podhůří Železných hor a cestovního ruchu v něm.
7.5.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Strategický plán Leader MAS Podhůří Železných hor

aktuální verze SPL MAS Podhůří Železných hor
24.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Strategie

Ukliďme Podhůří Železných hor

Akci „Ukliďme Podhůří Železných hor“ pořádá obecně prospěšná společnost MAS Podhůří Železných hor v rámci celosvětové akce Clean Up The World.
13.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Aktuality

Zápis z VH ze dne 26.3.12

2.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání valné hromady

Směrnice MAS

27.3.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Strategie