Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

3. Výzva MAS 2009

Schválené znění výzvy s Fichemi.
15.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2009

Poslání

Cílem MAS Podhůří Železných hor je zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území na kterém působí. Tento cíl byl stanoven při založení místní akční skupiny v roce 2006.
11.9.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Archiv

Zápis z jednání výběrové komise 12.6.09

17.6.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2009

2. výzva 2009 MAS Podhůří Železných hor

30.4.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 2. VÝZVA 2009

Výroční zpráva za rok 2008

23.3.2009, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Bodování přijatých projektů v 1. výzvě 2009

19.2.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2009

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

18.2.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2009