Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

 

Pozvánka na veřejné projednávání

4.6.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Zasedání výběrové komise - 18. 6. 2013

Zasedání výběrové komise se uskuteční dne 18. června 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Klášterní 267, Chotěboř (kancelář MAS). Předmětem jednání bude veřejné projednání projektů podaných v 1. výzvě 2013 MAS Podhůří Železných hor a jejich bodové hodnocení.
31.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Monitorovací zpráva MAS I. etapa 2013

27.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Monitorovací zprávy MAS

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci MAS Podhůří Železných hor v rámci 1. VÝZVY 2013 (19. kolo příjmu žádostí SZIF PRV) v opatření IV.1.2.
7.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Školení k I. VÝZVĚ 2013

Prezentace ze školení k I. VÝZVĚ 2013 MAS Podhůří Železných hor.
18.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Školení k I. VÝZVĚ 2013

Prezentace ke školení ze 17. 4. 2013
18.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Pozvánka na školení 17. 4. 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele o dotaci v rámci 1. VÝZVY 2013.
10.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Pozvánka na školení 17. 4. 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele o dotaci v rámci 1. VÝZVY 2013.
10.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

Zde naleznete formuláře povinných příloh k Žádostem o dotaci v rámci jednotlivých opatření (fichí).
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Směrnice MAS - administrace

Směrnice MAS vztahující se k výzvě, příjmu žádosti, bodování a odvolání proti postupům administrace MAS.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013