Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Výroční zpráva za rok 2009

7.4.2010, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Hodnocení projektů v I. výzvě 2010

9.3.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Formulář žádosti, závazná pravidla

2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Fiche opatření

Fiche opatření, ve kterých se budou v této výzvě podávat projekty.
2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Základní údaje o 1. výzvě v roce 2010

2.2.2010, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2010

Hodnocení projektů v III. výzvě 2009

21.10.2009, Jiří Zápotočný, rubrika 3. VÝZVA 2009