Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

 

PRV - Výzva MAS č. 6

23.3.2021, Jana Baladová, rubrika PRV

Harmonogram IROP 2021

18.2.2021, Jana Baladová, rubrika IROP

Přehled čerpání dotací 2017 - 2020

1.2.2021, Jana Baladová, rubrika Výzvy

Certifikát - spolupráce s FOKUS Vysočinou

21.12.2020, Jana Baladová, rubrika Publicita MAS

Chotěbořsko - fantazie pod Železnými horami

16.12.2020, Jaromíra Valehrachová, rubrika Akce a projekty MAS

Chotěbořské ECHO 2020

15.12.2020, Jana Baladová, rubrika Chotěbořské ECHO

Dobytí hradu Doubravanu

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti