Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Pozvánka na seminář k Výzvě č. 4 OPŽP

14.11.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Zápis z výběrové komise 30.9.2019

11.10.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika Zápisy z jednání MAS

Výzva OPŽP MAS č. 4 - sídelní zeleň

11.10.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP ŽP

Výzva OPZ č. 7 - Zaměstnanost v regionu I.

23.9.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP Zam