Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Geocykotrasa

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Za poznáním

100 a více stromů

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Příroda

Za poznáním

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Akce a projekty MAS

Škola venku

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti

Podpora regionální produkce

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Akce a projekty MAS

Děti

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Akce a projekty MAS

Příroda

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Akce a projekty MAS

Roušky

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Pomáháme

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Akce a projekty MAS