Ukliďme Podhůří Železných hor

13.4.2012 | Jiří Zápotočný

        

          Akce „Ukliďme Podhůří Železných hor“

 

Akci „Ukliďme Podhůří Železných hor“ pořádá obecně prospěšná společnost MAS Podhůří Železných hor v rámci celosvětové akce Clean Up The World.  

 

Podnět ke vzniku akce \"Clean Up The World\" - \"Ukliďme svět\" - dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40 000 dobrovolníky. V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian Kiernan se stal předsedou Světového organizačního výboru a záštitu převzal Program OSN pro životní prostředí (UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa. Občané České republiky uklízí svět pravidelně od roku 1993.

 

Naším cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality) v největší možné míře.

 

K účasti zveme všechny obce z MAS Podhůří Železných hor, neziskové organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny přátel aj., kterým není lhostejný nepořádek okolo nás.

 

Úklid bude probíhat některý den v termínu  od 23. 4. 2012 do 29. 4. 2012. 

 

Je možnost se zúčastnit prostřednictvím MAS i samostatně, kdy si každý zajistí pytle na odpadky sám nebo si je může vyzvednout v kanceláři MAS nebo na obecních úřadech.

Odpadky by se třídily a nechaly by se v zavázaných pytlích na 1 – 2 místech, kde by bylo možné pytle pohodlně naložit a odvést. Tato místa je třeba nahlásit na níže uvedený kontakt.

 

S veškerými dotazy se obracejte na pí. Jaroslavu Jonášovou, kancelář MAS – tel. 569 641 114.

Soubory ke stažení: