MAP III.

9.9.2021 | Iveta Pleskotová

Projekt zaměřený na spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby.

Den s novou informatikou

22.2.2022, Jaromíra Valehrachová, rubrika Akce

Zápis 12_1_2022

13.1.2022, Jaromíra Valehrachová, rubrika Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

Akce

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Řídící výbor

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Pracovní skupiny

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Publicita

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Dokumenty

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.