MAP III.

9.9.2021 | Iveta Pleskotová

Projekt zaměřený na spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby.

Akce

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Řídící výbor

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Pracovní skupiny

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Publicita

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Dokumenty

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.