MAP III.

9.9.2021 | Iveta Pleskotová

Projekt zaměřený na spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby.

Zápisy z jednání PS 2023

11.4.2023, Jaromíra Valehrachová, rubrika Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

Zápisy z jednání PS

18.8.2022, Iveta Pleskotová, rubrika Pracovní skupina Financování

Den s novou informatikou

22.2.2022, Jaromíra Valehrachová, rubrika Akce

Akce

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.