Pracovní skupina Rovné příležitosti

Jméno a příjmení

Organizace

Hana Málková

OSPOD

Vilém Bagári

ZŠ Hradební

Martina Kubátová

ZŠ Hradební

Kristýna Trnková

ZŠ Hradební

Renáta Piklová

ZŠ Buttulova

Radka Soukalová

Realizační tým