Evropské fondy 2014-2020

10.3.2015 | Iveta Jechová

Využijme peněz, které nám nabízí Evropská unie

Momentálně nejaktuálnějším a nejvýznamnějším zdrojem financování pro náš region budou evropské fondy. Evropská unie přerozděluje peníze (tj. i naše peníze) do regionů a oblastí aktivit, které potřebují v naší zemi posílit. V období 2014 – 2020 jsou to tyto oblasti (tzv. operační programy):

  1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
  2. Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
  3. Doprava: http://www.opd.cz/cz/uvod
  4. Životní prostředí: http://www.opzp.cz/
  5. Zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
  6. Integrovaný regionální operační program: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
  7. Praha – pól růstu ČR;
  8. Technická pomoc: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
  9. Program rozvoje venkova a Rybářství: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

 

Alokace fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

(zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
19.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Evropské fondy 2014-2020

Ochrana přírody

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Kvalita ovzduší

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Čistota vody

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

ICT a sdílené služby

Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je podpora všechny typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby je součástí specifického cíle 4.2, na který je alokováno 5,15 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 7 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Školicí střediska

Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska je součástí specifického cíle 2.4, na který je alokováno 1,96 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 2,7 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Nemovitosti

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Program Nemovitosti je součástí specifického cíle 2.3, na který je alokováno 3,28 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 4,5 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost

Marketing

Hlavním cílem programu Marketing je podpořit efektivní prezentaci malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat nová obchodní partnerství. Program Marketing je součástí specifického cíle 2.2, na který je alokováno 1,31 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,8 mld. Kč.
6.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost