Evropské fondy 2014-2020

10.3.2015 | Iveta Jechová

Využijme peněz, které nám nabízí Evropská unie

Momentálně nejaktuálnějším a nejvýznamnějším zdrojem financování pro náš region budou evropské fondy. Evropská unie přerozděluje peníze (tj. i naše peníze) do regionů a oblastí aktivit, které potřebují v naší zemi posílit. V období 2014 – 2020 jsou to tyto oblasti (tzv. operační programy):

  1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
  2. Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
  3. Doprava: http://www.opd.cz/cz/uvod
  4. Životní prostředí: http://www.opzp.cz/
  5. Zaměstnanost: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
  6. Integrovaný regionální operační program: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
  7. Praha – pól růstu ČR;
  8. Technická pomoc: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
  9. Program rozvoje venkova a Rybářství: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

 

Alokace fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

(zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy)