Aplikace

6.5.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Termín vyhlášení výzvy: květen/červen 2015
 
 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál
  • náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
  • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů
  • náklady na poradenské služby využité pouze pro účely projektu
  • dodatečné provozní a režijní náklady (materiál, dodávky a podobné výrobky)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • podniky všech velikostí, které mohou žádat buď individuálně nebo v konsorciu
  • výzkumné organizace
  • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku a typu činnosti v projektu:

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % / 65%* způsobilých výdajů

EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % / 50%* způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % / 40%* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Parametry výzvy: Aplikace