ICT a sdílené služby

6.5.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání, Jiné Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Termín vyhlášení výzvykvěten 2015
 
 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, zábavy, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • nájem pozemků a budov
 • služby poradců, expertů, studie
 • školení, certifikace zaměstnanců
 • pořízení potřebného HW a sítí
 • nákup software či licencí
 • stroje, zařízení a technologie
 • stavební náklady v případě datových center
 • přístup k informacím a databázím (pouze pro malé a střední podniky)
 • superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců po dobu 24 měsíců

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software či center strategických služeb, včetně startupů
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů

Parametry výzvy: ICT