Inovace

31.3.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Vyhlášení výzvy: květen/červen 2015
Dotace na: výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů
procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby
organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a autamatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby
marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů
ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí
  • projekty na ochranu práv duševního vlastnictví ( jako např. licencí, patentů...), software a dat
  • nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí
  • podpora provozních nákladů malých a středních podniků (externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy a pojistné)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • pro podniky všech velikostí, které zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy
  • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 - 150 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

Více informací naleznete zde.

Paramentry výzvy: Inovace