Nemovitosti

6.5.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné Výše dotace: 1 - 200 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí Termín vyhlášení výzvykvěten/červen 2015
 
 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace pozemku pro vlastní podnikatelské účely
 • podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • na přípravu podnikatelské zóny
 • na zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost
 • na nákup či úprava pozemků
 • na přípravu území (terénní úpravy, demolice,...)
 • na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy
 • na odstranění nevyužitých staveb
 • inženýrské sítě a komunikace
 • hardware a sítě, technické zařízení budov

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského či těžebního průmyslu, ICT, technologických center či strategických služeb, zpracování odpadů nebo velkoobchodu a maloobchodu
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

Parametry výzvy: Nemovitosti