Partnerství znalostního transferu

6.5.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné Výše dotace: 0,5 - 4 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací Termín vyhlášení výzvykvěten 2015
 
 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • na osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu
  • na služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • pro malé a střední podniky a podnikatelská seskupení
  • pro orgány státní správy a samosprávy
  • pro výzkumné organizace
  • pro neziskové organizace
  • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 - 4 miliony korun. Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70%.

Parametry výzvy: Partnerství