Potenciál

6.5.2015 | Iveta Jechová
Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum Výše dotace: 2 - 150 mil. Kč
Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik Stav výzvy: Očekává se vyhlášení výzvy
Dotace na: pořízení výzkumného a vývojového vybavení Termín vyhlášení výzvykvěten/červen 2015
 
 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, software a povinnou publicitu
  • malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji)

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj
  • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 - 150 milionů Kč.

Míra podpory je stanovena na 50% pro všechny velikosti podniků.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE

musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem)

Parametry výzvy: Potenciál