Technologie

31.3.2015 | Iveta Jechová

Obor podnikání: Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Věda a výzkum, Stavebnictví, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Jiné

Výše dotace: 100 000 - 225 000 Kč
Velikosti podniků: Malý podnik Termín vyhlášení výzvy: květen/červen 2015
Dotace na: nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí

JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

  • pro začínající drobné podnikatele
  • podnik může existovat max. 3 rok
  • pro fyzické i právnické osoby
  • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

VÝŠE DOTACE

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 100 - 225 tis. Kč.

  • mikropodnik (do 10 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů 

Více informací naleznete zde.

Parametry výzvy: technologie