Operační program Životní prostředí

31.3.2015 | Iveta Jechová

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší důraz na strategické ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů ve městech.

Zaměření:

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Tematické cíle

  1. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 5)
  2. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO1, PO3)
  3. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 1, PO2, PO3, PO4)

Podporované oblasti:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Prioritní osa 6: Technická pomoc

Soubory ke stažení:
pdf 15970-opzp_2014_2020_verze_7.pdf 1.4 MB 7. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014 - 2020
xls vyzvy-harmonogram.xls 32 kB Plán výzev 2015

Ochrana přírody

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Kvalita ovzduší

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Čistota vody

14.5.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí

Zelená úsporám

31.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Operační program Životní prostředí