Národní fondy

12.3.2015 | Iveta Jechová

Aktuálně existujícími státními fondy jsou:

• Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) zřízený v roce 1991;
• Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (SFPRČK) zřízený v roce 1992;
• Státní fond kultury České republiky (SFKČR) zřízený v roce 1992;
• Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zřízený v roce 2000 (vznikl přetransformováním ze Státního fondu tržní regulace zřízeného v roce 1992);
• Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zřízený v roce 2000;
• Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zřízený v roce 2000.

 

Soubory ke stažení: