Státní fond kultury České republiky

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.

K datu 14.12.2014 bylo ukončeno tříleté volební období Rady Státního fondu kultury. Podle §2 a §3 zák. č. 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury České republiky, členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jelikož nebyla Rada Státního fondu kultury ČR do dnešního dne Poslaneckou sněmovnou ČR kompletně jmenována, je příjem žádostí o podporu bohužel pozastaven až do odvolání.

Pro představu zde uvádíme příklady podpořených projektů v roce 2013.

Soubory ke stažení: