Aktuální nabídka podpory

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevírají příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR celkem 40 milionů Kč.

Žadatelé z řad měst a obcí, žadatelem může být i Magistrát hl. m. Prahy, mohou formulář spolu s návrhem projektu posílat na Fond poštou, datovou službou nebo ho osobně odevzdat v podatelně, a to až do 31. března 2015.

Dotaci lze získat i na plány péče o veřejnou zeleň, které zahrnují plán financování výdajů či vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření. Stromy jsou pro městskou zeleň obzvláště důležité. Fungují jako plíce měst, přispívají k čistšímu ovzduší, stíní, tlumí hluk z dopravy apod. Podpora je určena i na drobné vybavení. Minimální limit pro požadovanou dotaci je 200 000 Kč a nejvyšší pak dvojnásobek, tedy 400 000 korun .

Dokumenty ke stažení naleznete zde

Soubory ke stažení: