O nás

Projekt spolupráce

10.6.2015, Iveta Jechová, rubrika Archiv

Zápis ze zasedání valné hromady - 9.2.2015

Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 9. 2. 2015
9.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Zápisy z jednání valné hromady

Zápis z jednání programového výboru 9_2_2015

Zápis z jednání programového výboru konaného dne 9. 2. 2015
9.3.2015, Iveta Jechová, rubrika Jednání programového výboru MAS

Seminář k představení IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán IROP v součinnosti s Úřady regionálních rad ČR připravuje pro širokou veřejnost sérii 13 seminářů o Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014 – 2020 v jednotlivých regionech České republiky.
16.2.2015, Iveta Jechová

Orgány MAS

Seznam členů Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru
13.2.2015, Iveta Jechová, rubrika Orgány společnosti

Statut Podhůří Železných hor o.p.s.

12.2.2015, Jiří Zápotočný, rubrika Dokumenty

Zakladatelská listina o. p. s.

Znění zakladatelské listiny k 18.10.2021
12.2.2015, Iveta Jechová, rubrika Dokumenty

Monitorovací zpráva

12.2.2015, Iveta Jechová, rubrika Monitorovací zprávy MAS

Žádost o přijetí do MAS Podhůří Železných hor

Žadatel je seznámen se statutem místní akční skupiny a zakladatelskou smlouvou o. p. s.. Dále žadatel zaplatí jednorázový vstupní poplatek. Přijetí nového člena schvaluje Programový výbor MAS.
12.2.2015, Iveta Jechová, rubrika O nás