Archiv

Školení k I. VÝZVĚ 2013

Prezentace ke školení ze 17. 4. 2013
18.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Pozvánka na školení 17. 4. 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele o dotaci v rámci 1. VÝZVY 2013.
10.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Vzdělávací akce

Pozvánka na školení 17. 4. 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele o dotaci v rámci 1. VÝZVY 2013.
10.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

Zde naleznete formuláře povinných příloh k Žádostem o dotaci v rámci jednotlivých opatření (fichí).
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Směrnice MAS - administrace

Směrnice MAS vztahující se k výzvě, příjmu žádosti, bodování a odvolání proti postupům administrace MAS.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Pravidla platná pro r. 2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Dále zde naleznete soubor Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., kde jsou blíže specifikována jednotlivá opatření.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor

Zde naleznete Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor, která je platná pouze pro 1. VÝZVU 2013 MAS Podhůří Železných hor - 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Fiche pro 1. VÝZVU 2013

Seznam fichí vyhlášených pro 1. VÝZVU 2013 MAS Podhůří Železných hor - 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

1. VÝZVA 2013 MAS Podhůří Železných hor

1. VÝZVA MAS Podhůří Železných hor pro 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

1. VÝZVA 2013

8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy