Poslání a cíle MAS Podhůří Železných hor

11.9.2009 | Jiří Zápotočný

Cílem MAS Podhůří Železných hor je zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území na kterém působí. Tento cíl byl stanoven při založení místní akční skupiny v roce 2006.