Projekt spolupráce „Cesta poznání“

Naše MAS se zapojila do projektu spolupráce naučné stezky pod názvem „Cesta poznání“ s MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a sousedící MAS Královská stezka. Projekt je zaměřen na vytvoření naučné stezky spojující sousedící území 3 MAS. Projekt bude tato území propagovat s cílem podpořit návštěvnost regionu, vzdělanost a povědomí o místních zajímavostech. Vytvořením naučné stezky vzniknou odpočinková, relaxační, turistická a poznávací místa v propojených regionech výše zmíněných místních akčních skupin.

Otevření naučné stezky \"Stezka poznání\"

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření naučné stezky projektu spolupráce \"Cesta poznání\", které se uskuteční dne 14. 9. 2012 od 14. 00 hod. v Chotěboři, nám. T. G. Masaryka. Více informací v přiložené pozvánce.
5.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Projekt spolupráce „Cesta poznání“