Projekt spolupráce - naučná stezka „Cesta poznání“

1.7.2011 | Jiří Zápotočný

Projekt spolupráce s MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

V současné době jsme dokončili přípravu projektu spolupráce na naučné stezce, která propojuje území 3 MAS v celkové délce cca 69 km. Příprava probíhala komunitním projednáváním společného projektu naučné stezky. Na těchto akcích se tvořila trasa a řešily se další otázky spojené s realizací a náplní této stezky. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, občané, děti a neziskové organizace. Cílem tohoto projektu je účinně a dlouhodobě přispět k vyšší návštěvnosti regionu, zvýšit povědomí o místních zajímavostech. Dalším důležitým bodem je udělat stezku atraktivní pro různé skupiny obyvatel a především pro děti a turisty (místní zajímavosti, naučné povídání o zvířatech a rostlinách z oblasti, apod.). Na základě těchto jednání byla zpracována a podána žádost o dotaci z PRV na CP SZIF v Praze v rámci opatření IV. 2.1. Projekty spolupráce. Pokud bude projekt schválen k jeho realizaci dojde v roce 2012.