1. VÝZVA 2012

30.8.2012 | Jiří Zápotočný

Seznam vybraných projektů

Seznam vybraných Žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy 2012 (17. kolo příjmu žádostí).
19.10.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Přijaté projekty v rámci 1. výzvy v roce 2012

Seznam přijatých projektů v rámci 1. výzvy v roce 2012.
5.10.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Pravidla pro opatření IV. 1. 1. Místní akční skupiny a IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 a pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Směrnice MAS - výzva, příjem žádostí

Směrnice MAS - výzva, příjem žádostí, administrace, bodování a informování
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci z PRV

Seznam povinných příloh k Žádostem o dotaci z PRV k vyhlášeným fichím.
3.9.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

1. výzva 2012 MAS Podhůří Železných hor

Vyhlášení 1. výzvy 2012 MAS Podhůří Železných hor k předkládání Žádostí o dotaci z PRV
31.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Žádost o dotaci z PRV

Schválená žádost o dotaci z PRV - platná pouze pro tuto výzvu a 17. kolo příjmu žádostí.
30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Vyhlašované fiche pro 17. kolo

Platné fiche pro 1. výzvu 2012
30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012

Školení k 1. výzvě 2012 pro žadatele o dotaci

30.8.2012, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2012