1. VÝZVA 2013

8.4.2013 | Jiří Zápotočný

Seznam vybraných žádostí - 1. výzva 2013

Seznam vybraných žádostí v 1. výzvě 2013.
25.6.2013, webmaster, rubrika 1. VÝZVA 2013

Pozvánka na veřejné projednávání

4.6.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Zasedání výběrové komise - 18. 6. 2013

Zasedání výběrové komise se uskuteční dne 18. června 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Klášterní 267, Chotěboř (kancelář MAS). Předmětem jednání bude veřejné projednání projektů podaných v 1. výzvě 2013 MAS Podhůří Železných hor a jejich bodové hodnocení.
31.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci MAS Podhůří Železných hor v rámci 1. VÝZVY 2013 (19. kolo příjmu žádostí SZIF PRV) v opatření IV.1.2.
7.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Školení k I. VÝZVĚ 2013

Prezentace ze školení k I. VÝZVĚ 2013 MAS Podhůří Železných hor.
18.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Pozvánka na školení 17. 4. 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele o dotaci v rámci 1. VÝZVY 2013.
10.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci

Zde naleznete formuláře povinných příloh k Žádostem o dotaci v rámci jednotlivých opatření (fichí).
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Směrnice MAS - administrace

Směrnice MAS vztahující se k výzvě, příjmu žádosti, bodování a odvolání proti postupům administrace MAS.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Pravidla platná pro r. 2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Dále zde naleznete soubor Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., kde jsou blíže specifikována jednotlivá opatření.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor

Zde naleznete Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor, která je platná pouze pro 1. VÝZVU 2013 MAS Podhůří Železných hor - 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013