Orgány společnosti

Jednací řády níže zmíněných orgánů naleznete ve složce dokumenty.

Seznam členů správní a dozorčí rady

Seznam členů správní a dozorčí rady
30.6.2020, Jiří Zápotočný, rubrika Orgány společnosti

Orgány MAS

Seznam členů Programového výboru, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru
13.2.2015, Iveta Jechová, rubrika Orgány společnosti

Organizační schéma PŽH

7.3.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Orgány společnosti