Pozvánka - Valná hromada

30.1.2015 | Iveta Jechová

POZVÁNKA

na zasedání Valné hromady Podhůří Železných hor o.p.s., které se uskuteční v pondělí 9. 2. 2015 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Chotěboři

Program jednání:

1. Úvod – předseda správní rady
2. Zpráva ředitele MAS
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2014
4. Schválení výroční zprávy za rok 2014
5. Schválení změny názvu Výkonného monitorovacího výboru
6. Volba členů programového výboru, kontrolního monitorovacího výboru a výběrové komise
7. Vystoupení členů MAS
8. Diskuse
9. Závěr

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Tomáš Škaryd -  předseda správní rady