Valná hromada 25.6.2015

15.6.2015 | Iveta Jechová

POZVÁNKA

na zasedání Valné hromady Podhůří Železných hor o.p.s., které se uskuteční ve čtvrtek od 14:00 hod. na Pilnově statku v Libici nad Doubravou.

Program jednání:

1. Úvod – předseda správní rady
2. Zpráva ředitelky MAS
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
4. Diskuse
5. Závěr

Ing. Tomáš Škaryd
předseda správní rady