Zápis z jednání programového výboru

9.3.2015 | Iveta Jechová

Zápis z jednání Programového výboru, konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Bc. Iveta Jechová
Ověřovatel: Jaroslava Čermáková

Program jednání:
1) Volba předsedy a místopředsedy.
2) Přijetí nových členů.

1) Pan Ladislav Škaryd nominoval na post předsedy programového výboru pana Ing. Karla Musílka. Pan Musílek nominaci přijal.
Hlasování: Pro – 8, Zdržel se – 1

Pan Ing. Karel Musílek nominoval na post místopředsedy paní Dagram Vaňkovou. Paní Vaňková nominaci přijala.
Hlasování: Pro - 8, Zdržel se – 1

2) Pracovnice MAS obdrželi Žádost o přijetí člena od těchto subjektů:
- Obecní zeleň a lesy Libice nad Doubravou, s. r. o., zástupce pan Tomáš Frühbauer
- Malečská servisní, s. r. o., zástupce Roman Musílek
Hlasování: Pro – 9

Programový výbor přijal tyto členy.

Soubory ke stažení: