Zápis z jednání SR

9.3.2015 | Iveta Jechová

Zápis z jednání Správní rady MAS Podhůří Železných hor, o. p. s., konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Bc. Iveta Jechová
Ověřovatel: Jindřich Šíp

Program jednání:
1) Schválení auditora
2) Schválení navýšení mzdy pracovnic o. p. s.

1) Správní rada schvaluje jako auditora pana Ing. Jiřího Jarkovského, Jaroměř
2) Správní rada schvaluje navýšení hrubé mzdy paní Mgr. Jaromíře Valehrachové z 20. 000,- na 25.000, a slečně Bc. Ivetě Jechové z 12.000,- na 15.000,- od 1. ledna 2015. Po třech měsících bude provedeno zhodnocení činností pracovnic MAS.

Soubory ke stažení: