Zápis z jednání zakladatelů - 12.12.2014

7.1.2015 | Iveta Jechová

Program jednání:
1. Úvod – paní Eliška Pavlíková
2. Schválení zakládací smlouvy Podhůří Železných hor
3. Změna člena správní rady – město Chotěboř
4. Různé, diskuse
5. Závěr

Add 1) Úvod, přivítání zakladatelů, seznámení s programem jednání, návrh na zapisovatele: Bc. Iveta Jechová a ověřovatele zápisu – p. Ing. Karel Musílek a pí Dagmar Vaňková

Zakladatelé schválili program jednání, zapisovatele a ověřovatele.

Add 2) Zakladatelé jednohlasně schválili navrhovanou zakládací smlouvu, kterou všichni obdrželi v elektronické podobě před jednáním. Tato smlouva byla změněna podle požadavků standardizace místních akčních skupin.

Add 3) Zakladatelé berou na vědomí ukončení členství ve správní radě těchto dvou členů:
- paní Elišky Pavlíkové, datum narození: 25. července 1954, bytem Žitná 1403, Chotěboř, k 30. 11. 2014
- pana Stanislava Šimona, datum narození: 4. června 1961, bytem Čečkovice 37, Chotěboř, k 11. 12. 2014.

Zakladatelé o. p. s. Podhůří Železných hor jednohlasně rozhodli o jmenování 2 nových členů správní rady se vznikem členství od 12. 12. 2014. Jmenováni byli tito členové:
- pan Ing. Tomáš Škaryd, datum narození: 30. 6. 1968, bytem Na Chmelnici 1597, Chotěboř
- pan Vladimír Pešek, datum narození: 17. 2. 1977, bytem Čečkovice 35, Chotěboř

Add 4) Ředitelka o. p. s. paní Mgr. Jaromíra Valehrachová informovala zakladatelé o standardizaci místních akčních skupin a o evropských fondech pro následující období 2014 - 2020.

Add 5) Paní Eliška Pavlíková poděkovala všem zúčastněným zakladatelům a ukončila jednání.