Žádost o přijetí do MAS Podhůří Železných hor

12.2.2015 | Iveta Jechová

Žadatel je  seznámen se základními dokumenty o.p.s. Podhůří Železných hor – zakladatelskou smlouvou a Statutem společnosti Podhůří Železných hor o. p. s.. Zná práva a povinnosti partnera MAS uvedené v článku VII. A Statutu společnosti a je seznámen s povinností zaplatit vstupní poplatek ve výši 2 000,- Kč. K přijetí nového člena je zapotřebí nadpoloviční většiny členů Programového výboru.

Soubory ke stažení: