Výzva č. 1 - PRV

19.2.2018 | Jaromíra Valehrachová

 

Termín vyhlášení výzvy: 26.2. 2018

Termín příjmu žádostí:od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2018 do 12:00 hodin

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

 Konzultační hodiny kanceláře MAS:

Den

Hodiny pro příjem žádostí

Pondělí a Čtvrtek

8:00 – 16:00 hodin

Úterý a Středa

8:00 – 14:00 hodin

Pátek

8:00 – 13:00 hodin

 Termín registrace na RO SZIF:  21.5.2018

 Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Sladovnická 198, 583 01 Chotěboř. V době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat. Vybrané přílohy může žadatel (vzhledem k jejich velikosti, příp. formátům) předložit na MAS v listinné podobě, v ostatních případech jsou přílohy podány společně s žádostí přes Portál Farmáře

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:  

Mgr. Jaromíra Valehrachová, tel: 603 708 286, info@podhurizeleznychhor.cz

Jana Baladová, tel: 603 275 369, info@podhurizeleznychhor.cz

Seminář pro žadatele proběhne 6. 3. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu Chotěboř od 13 h. Z organizačních důvodů

prosíme o přihlášení na info@podhurizeleznychhor.cz do 2.3. 2018.


Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 6 110 470 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 4, 6, 8, 9 a 12.

F1 Lesnická infrastruktura 550 000 Kč

F2 Pořízení moderní lesnické techniky a technologií 700 000 Kč

F4 Pozemkové úpravy 400 000 Kč

F6 Zemědělská infrastruktura 360 000 Kč

F8 Investice do nezemědělských činností 3 100 000 Kč

F9 Investice do zemědělských podniků 900 000 Kč

F12 Sdílení zařízení a zdrojů 100 470 Kč

Dokumenty a pomůcky k podání žádosti naleznete v samostatném odkazu ZDE

 

Pozor jednotlivé Fiche v souborech ke stažení je nutno nejdříve uložit a pak až otevřít!!!!!!!!

 

 

 

Soubory ke stažení:
pdf 1.vyzva_prv.pdf 400 kB Text výzvy č. 1
pdf interni-postupy-prv_i.pdf 413 kB Interní postupy pro výběr projektů
pdf pozvanka_prv.pdf 169 kB Pozvánka na seminář PRV