Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Akce

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Pracovní skupiny

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Řídící výbor

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Publicita

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

Dokumenty

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika MAP III.

MAP III.

9.9.2021, Iveta Pleskotová

SCLLD 2014-2020

9.9.2021, Iveta Pleskotová, rubrika Peníze do regionu