Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

Podhůří školám!

Projekt z oblasti kreativního učení, který má na školách ORP Chotěboř přinést nové a netradiční formy vzdělávání v oblasti umělecké, přírodovědecké a technické určené jak pro žáky tak i pedagogy.

Registrační číslo projektu: 0213000197

 

 

 

 

Publicita

23.5.2023, Jaromíra Valehrachová, rubrika Podhůří školám!

Pozvánky a nabídky

23.5.2023, Jaromíra Valehrachová, rubrika Podhůří školám!

Výroční zpráva za rok 2022

23.5.2023, Jana Baladová, rubrika Výroční zprávy

Rozhovory s místními výrobci ECHO II

11.4.2023, Jaromíra Valehrachová, rubrika Podpora regionální produkce