Podhůří Železných hor

NZÚ - Rodinné a bytové domy

Více informací k níže uvedeným programům a možnost domluvení schůzek:

Mgr. Jaromíra Valehrachová, Ph.D.,

tel: 603 708 286,

e-mail: valehrachova@podhurizeleznychhor.cz

Oprav dům po babičce

 • Určeno pro ekonomicky aktivní vlastníky nemovitosti, u kterých byla podaná žádost o stavební povolení či ohlášení před 1.7. 2013 a kteří nevlastní jinou nemovitost
 • Dotace se připouští i na objekty, které se staví na místě zdemolované původní nemovitosti. 
 • Je možno žádat i na chaty a chalupy, kde má vlastník nahlášeno trvalé bydliště.
 • V dotované nemovitosti musí mít vlastník trvalé bydliště ještě dalších 10 let. 
 • Základní podporovanou oblastí je zateplení domu. Lze proplatit výdaje od 1.1. 2021. 
  • Zatepleno musí být dle výzvou definovaných standardů a technických parametrů. Provedení zateplení je povinné, bez něj nemá vlastník nárok na doplňkové dotace, kterými jsou: kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, fotovoltaika, fototermika, zelená střecha, dešťovka, nabíječka na elektromobil. Dotace je 50%. Na zateplení lze získat až 1 milión korun + další finance na doplňková opatření. 
 • Dotace může dosáhnout až 2 miliónů korun.
  • Rodiny s nezaopatřenými dětmi navíc získají 50 000 Kč na každé takové dítě a dalších 50 000 Kč za další narozené dítě, a to až do roku 2030.
 • Cílem je dům zrekonstruovat tak, aby dosáhl na energetickou třídu B.
 • K dotaci je nutné předložit odborný energetický posudek.
  • Energetický posudek zpracovává na základě projektu energetický specialista na danou oblast. Zejména specialisté na zateplení jsou nyní velmi vytíženi, podařilo se nám však navázat spolupráci se specialistou, který má ještě volné kapacity.
 • Při nedodržení podmínek může být již přidělená dotace odejmuta nebo snížena. V případě schválení dotace lze získat peníze předem. Peníze na posudky musí nejprve uhradit žadatel, v případě schválení dotace mohou být nárokovány, v případě neschválení je žadateli nikdo neproplatí.

NZÚ - Rodinné domy

Pro žadatele, kteří se nevejdou do přísných podmínek a nutnosti komplexních opatření programu Oprav dům po babičce je určen program Nová zelená úsporám. Na rozdíl od dotace Oprav dům po babičce nelze čerpat peníze dopředu, ostatní administrativní podmínky jsou podobné.

NZÚ - Bytové domy

Žadatelem může být SVJ, bytové družstvo, vlastnící bytových domů. Získáte až 50% celkových způsobilých nákladů a až 50 000 Kč na projekt.

V případě, že žádá SVJ nebo bytové družstvo lze získat zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy a sociálními byty až 150 000 Kč a prostředky lze čerpat zálohově předem!!