Podhůří Železných hor

1. Výzva MAS strategického plánu SZP

Termín vyhlášení výzvy: 10.6.2024

Termín příjmu žádostí: 10.6.2024 – 2.9.2024 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Seminář pro žadatele: 17.6.2024

Termín registrace na RO SZIF: 17.10.2024

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Celková výše finanční alokace: 5 000 000 Kč s dotací ve výši 80%

Odkaz na výzvu na webu SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-brno?ino=0&portalAction=detail&ji=1000360814

Fiche 5 – Investice v obcích a podpora spolkové činnosti

Oblast podpory programového rámce SZP

  • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven,
  • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí),
  • Drobné památky místního významu,
  • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory).

Soubory ke stažení: