Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Výzva MAS č. 2 OPŽP - protierozní opatření

7.2.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Výzva MAS č. 1- OPŽP- výsadba dřevin

31.1.2019, Jana Baladová, rubrika OP ŽP

Výzva PRV č.4

14.1.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika PRV

Výzva PRV č.3

14.1.2019, Jaromíra Valehrachová, rubrika PRV