Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Zlatá louka u Podmoklan

20.12.2018, Jaromíra Valehrachová

Vodárna na Bílku

20.12.2018, Jaromíra Valehrachová

Harmonogram výzev OPZ na rok 2019

7.12.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika OP Zam

Harmonogram výzev IROP na rok 2019

7.12.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika IROP

Jednání Programového výboru 5.12. 2018

3.12.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika Pozvánky na jednání MAS