Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

Podhůří školám!

Projekt z oblasti kreativního učení, který má na školách ORP Chotěboř přinést nové a netradiční formy vzdělávání v oblasti umělecké, přírodovědecké a technické určené jak pro žáky tak i pedagogy.

Registrační číslo projektu: 0213000197

 

 

 

 

Dobytí hradu Doubravanu

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti

Dny medu

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti

Lavičky po vrstevnici

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Vzdělávací aktivity

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Regiony Sobě

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Podpora regionální produkce

Sociální podnik Krámek s dobrotami

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Adventní trhy

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Podpora regionální produkce

Historické události

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Za poznáním

Libická stezka

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Za poznáním