Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Pozvánka na jednání KMV

5.6.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika Pozvánky na jednání MAS

Pozvánka na seminář IROP - výzva č. 5

30.5.2018, Jana Baladová

Žádost o přezkum IROP - formulář

18.5.2018, Jaromíra Valehrachová, rubrika IROP

Zápis z jednání Programového výboru MAS 9.5.2018

14.5.2018, Jana Baladová, rubrika IROP

Zápis z jednání výběrové komise 3.5.2018

9.5.2018, Jana Baladová, rubrika PRV