Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

 

 

Dotazník pro obyvatele Podhůří Železných hor

       Prosíme o vyplnění dotazníku, na který se dostanete přímým prokliknutím.

                                        Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Zápis z VH ze dne 26.3.12

2.4.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání valné hromady

Směrnice MAS

27.3.2012, Jiří Zápotočný, rubrika Strategie

Pozvánka na správní radu

Dne 29. listopadu v 10.00 hod. se uskuteční zasedání správní rady o. p. s. Podhůří Železných hor v zasedací místnosti ZD Maleč, Maleč 49.
21.11.2011, Jiří Zápotočný, rubrika Aktuality