Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

 

Abonentka 2014

22.11.2013, Jiří Zápotočný

Výroční zpráva za rok 2012

1.7.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Výroční zprávy

Seznam vybraných žádostí - 1. výzva 2013

Seznam vybraných žádostí v 1. výzvě 2013.
25.6.2013, webmaster, rubrika 1. VÝZVA 2013

Pozvánka na veřejné projednávání

4.6.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Zasedání výběrové komise - 18. 6. 2013

Zasedání výběrové komise se uskuteční dne 18. června 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti Klášterní 267, Chotěboř (kancelář MAS). Předmětem jednání bude veřejné projednání projektů podaných v 1. výzvě 2013 MAS Podhůří Železných hor a jejich bodové hodnocení.
31.5.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013