Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Zápisy z jednání správní rady

7.4.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Zápisy z jednání MAS

Seznam vybraných projektů - 1. výzva 2014

3.3.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka - veřejná obhajoba projektů

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou obhajobu Vašich projektů, která se uskuteční dne 3. 3. 2014 dle níže uvedených časů v kanceláři předsedkyně správní rady pí. Elišky Pavlíkové – Trčků z Lípy 69, Chotěboř.
17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka - zasedání výběrové komise

Zasedání výběrové komise se uskuteční dne 3. 3. 2014 od 14:00 hod. v kanceláři předsedkyně správní rady pí. Elišky Pavlíkové – Trčků z Lípy 69, Chotěboř. Předmětem jednání bude veřejné projednání projektů podaných v 1. výzvě 2014 MAS Podhůří Železných hor a jejich bodové hodnocení.
17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka na veřejné projednávání

17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Pozvánky na jednání MAS

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 20. kola příjmu - MAS Podhůří Železných hor o. p. s.
3.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014