Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Pozvánka na školení 20. 1. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně 1. VÝZVY MAS Podhůří Železných hor, které se koná dne 20. ledna 2014.
14.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Výzva MAS Podhůří Železných hor

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Směrnice MAS - administrace

Směrnice MAS vztahující se k výzvě, příjmu žádosti, bodování a odvolání proti postupům administrace MAS.
13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Fiche pro 1. VÝZVU 2014

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

1. VÝZVA 2014

2.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Abonentka 2014

22.11.2013, Jiří Zápotočný