Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Dobytí hradu Doubravanu

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti

Dny medu

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Děti

Lavičky po vrstevnici

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Vzdělávací aktivity

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Regiony Sobě

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Podpora regionální produkce

Sociální podnik Krámek s dobrotami

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Pomáháme

Adventní trhy

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Podpora regionální produkce

Historické události

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Za poznáním

Libická stezka

1.12.2020, Jana Baladová, rubrika Za poznáním