Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

MAP III: Akční plánování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019996

Cíle projektu:

Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů zlepší kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ v území ORP Chotěboř. Součástí spolupráce bude vzájemné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Spolupráce povede k:
- systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ
- využívání místních mimoškolních zdrojů pro vzdělávání
- spolupráci pedagogů z různých pracovišť a tím k vzájemné inspiraci
- cílenější a účelnější vzdělávání pro děti

 

Pozvánka - veřejná obhajoba projektů

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou obhajobu Vašich projektů, která se uskuteční dne 3. 3. 2014 dle níže uvedených časů v kanceláři předsedkyně správní rady pí. Elišky Pavlíkové – Trčků z Lípy 69, Chotěboř.
17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka - zasedání výběrové komise

Zasedání výběrové komise se uskuteční dne 3. 3. 2014 od 14:00 hod. v kanceláři předsedkyně správní rady pí. Elišky Pavlíkové – Trčků z Lípy 69, Chotěboř. Předmětem jednání bude veřejné projednání projektů podaných v 1. výzvě 2014 MAS Podhůří Železných hor a jejich bodové hodnocení.
17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka na veřejné projednávání

17.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika Pozvánky na jednání MAS

Seznam přijatých Žádostí o dotaci

Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci 20. kola příjmu - MAS Podhůří Železných hor o. p. s.
3.2.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Pozvánka na školení 20. 1. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na školení ohledně 1. VÝZVY MAS Podhůří Železných hor, které se koná dne 20. ledna 2014.
14.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014

Výzva MAS Podhůří Železných hor

13.1.2014, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2014