Maleč
Chotěboř
Jeřišno
Libice nad Doubravou
Víska
Nová Ves u Chotěboře
Lány
Čečkovice

Aktuality

19.4.2020 | webmaster

 

  Provozní a animační výdaje MAS Podhůří Železných hor

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001765

Cíle projektu:

Cílem projektu je postupné naplňování cílů Integrované strategie území MAS Podhůří Železných hor pro období 2014 - 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS. Strategie řeší naplňování potřeb území v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti, školství, vybavenosti obcí, zvýšení bezpečnosti obyvatel, udržení obyvatel na venkově, spolupráce na venkově a zlepšení kvality životního prostředí při zachování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 

Pravidla platná pro r. 2013

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Dále zde naleznete soubor Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2., kde jsou blíže specifikována jednotlivá opatření.
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor

Zde naleznete Žádost o dotaci MAS Podhůří Železných hor, která je platná pouze pro 1. VÝZVU 2013 MAS Podhůří Železných hor - 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

Fiche pro 1. VÝZVU 2013

Seznam fichí vyhlášených pro 1. VÝZVU 2013 MAS Podhůří Železných hor - 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

1. VÝZVA 2013 MAS Podhůří Železných hor

1. VÝZVA MAS Podhůří Železných hor pro 19. kolo příjmu Žádostí o dotaci PRV
8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika 1. VÝZVA 2013

1. VÝZVA 2013

8.4.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Výzvy

Organizační schéma PŽH

7.3.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Orgány společnosti

Pravidla pro opatření IV.1.2.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, která se vztahují na administraci žádostí zaregistrovaných v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Platnost od 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova a případně následujících kol.
8.2.2013, Jiří Zápotočný, rubrika Pravidla